Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

paintings 70/70

moon on the water
acrylic on canvas

undertow
acrylic on canvas

foggy light
acrylic on canvas

Cephalonian sea
acrylic on canvas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου